Browsing: Uniwersytet Rzeszowski

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Czesławem Puchalskim, kierownikiem projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Panie Profesorze nauki rolnicze UR są wielokrotnym…

Zdrowa, funkcjonalna i dostarczająca odpowiednie zasoby energii żywność jest priorytetem badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Rozwój potencjału badawczego w…

Wzmocnienie potencjału w obszarze nauk rolniczych, rozwój innowacyjnych produktów, technologii oraz usług branż przemysłu rolno-spożywczego to tylko niektóre założenia projektu „Rozwój…