Browsing: Nagroda Indywidualna

Rozmowa z Phillipem Stepnakowskim, laureatem Nagrody Indywidualnej przyznanej w ramach konkursu: Polska Nagroda Jakości® 2023 w kategorii: Znakomity Manager Systemów…