Browsing: Instytut

Współczesna gospodarka nie może istnieć bez surowców mineralnych. Surowce energetyczne, metaliczne i chemiczne oraz surowce skalne przyczyniają się do rozwoju społeczeństw.…

Zespół Laboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i Środowiska w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym prowadzi szereg istotnych projektów, uwzględniających…

Badania dotyczące różnorodności biologicznej oraz poszukiwania nowych mikroorganizmów o cechach biotechnologicznych to jedna z kluczowych działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.…