Browsing: Henryk Metz

W poprzednim artykule poruszyłem problem jakości zarządzania w kontekście zapewnienia prawidłowego przepływu wartości w realizowanych procesach biznesowych. Gdybyśmy spojrzeli na mapę strumienia wartości…

Rozpoczynając moje refleksje na temat jakości, pozwolę sobie postawić tezę, że jakość produktów nie jest w obecnych czasach problemem związanym z technologią.…