Browsing: marco

Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania nagroda IKAR JAKOŚCI im. Prof. Romualda Kolmana w edycji 2020 trafiła…

Ktoś kiedyś powiedział: „Przyszłość trzeba umieć sobie zorganizować”. I właśnie teraz, w zupełnie wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, postanowiliśmy nad…

Zjawisko „rynku pracownika” przedstawiane jest jako problematyczna sytuacja dla pracodawców. Duża rotacja pracowników nie sprzyja stabilności i zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa.…

Zarządzanie firmą i pracownikami to temat wielu książek i artykułów. Nasz autorski model zarządzania nie jest, co prawda, jeszcze opisany w żadnej książce, ale bardzo chętnie…