Browsing: Instytut Immunologii

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN może się pochwalić wieloma sukcesami na skalę światową. Oprócz badań dotyczących probiotyków,…