Browsing: ekonomia

Jedną z podstawowych asymetrii współczesnego świata jest niedostosowanie rozmiarów podaży produktów z efektywnym popytem na nie. Niedostatek popytu zderza się…