Browsing: CH4MOTO

Firma CH4 MOTO, której siedziba mieści się na Śląsku, od początku swojego istnienia specjalizuje się w badaniach i wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań związanych…

Ich pasją od lat jest zabezpieczenie zapotrzebowania energetycznego kraju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich. Systemy kogeneracyjne opracowane przez firmę CH4-MOTO…

Kluczem do ekologicznego i ekonomicznego spalania paliw gazowych o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych jest innowacyjny układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, opracowany…